Program ppgr

Przebudowy drogi wewnętrznej- ul. Wolińska w m. Wodynie

W ramach zadania istniejącą drogę gruntową na odcinku o długości 600 m., stanowiącą dojazd do posesji mieszkańców, zastąpi nawierzchnia asfaltowa. Zmodernizowana droga będzie miała szerokość 5 m, a po obu stronach pasa ruchu zostaną wykonane pobocza z kamienia tłuczonego.

Koszt inwestycji to 877 102,03 zł. Na tę realizację Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie Wodynie dofinansowanie w wysokości 701 129,20 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą inwestycji jest Firma Handlowo-Usługowa Jakub Wojtczuk z siedzibą w Łosicach.

Nowa droga zostanie oddana do użytkowania mieszkańcom do listopada 2023 r. Utwardzenie ul. Wolińskiej to inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców. Zły stan nawierzchni gruntowej, szczególnie po ulewnych deszczach i w porze wiosennej znacznie utrudniał użytkowanie drogi.

Po realizacji będzie już znacznie lepiej.