miniPAKT logo

Zakończyliśmy realizację projektu miniPAKT – gminne pracownie komputerowe!

Celem projektu było utworzenie przestrzeni multimedialnej oraz przestrzeni robotycznej
i programowania w oparciu o nowoczesne narzędzia (technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) oraz VR).

Na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze 95/M/2023 Gmina Wodynie wyposażyła dwie pracownie komputerowe: przestrzeni multimedialnej oraz robotyczną
i programowania w niezbędny sprzęt o łącznej wartości 197 832,00 zł. Pracownie komputerowe będą mieściły się w Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach.

Wysokość zrealizowanego grantu – 197 832,00 zł

Wysokość dofinansowania – 100%

Dzięki realizacji powyższego zadania mieszkańcy naszej Gminy będą mogli rozwijać
i wzmacniać kompetencje cyfrowe poprzez kreatywne wykorzystanie nowych technologii podczas organizowanych warsztatów.

Projekt został sfinansowany w ramach #Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.