Czyste powietrze

Realizacja Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie gminy Wodynie

Informujemy, iż na dzień 31 grudnia 2023 r. realizacja  Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie gminy Wodynie wygląda następująco:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie73
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć36
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć
z terenu gminy Wodynie
737 198,27 zł