Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wodynie

Wójt Gminy Wodynie podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wodynie w roku szkolnym 2024/2025.

Kryteria rekrutacji:

  • do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa: Uchwała Nr XXVIII/198/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 marca 2017 r.
    w sprawie: określenia kryteriów naboru dla drugiego etapu do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wodynie

http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWodynie/document/91656/Uchwa%C5%82a-XXVIII_198_17

  • do klas pierwszych szkół podstawowych określa: Uchwała Nr XXVIII/199/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodynie, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWodynie/document/91665/Uchwa%C5%82a-XXVIII_199_17

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025,
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodynie