Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Wodynie informuje, że w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w Urzędzie Gminy Wodynie (pokój nr 6), ul. Siedlecka 43  przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do  produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

  • 160,60 zł x ilość ha użytków rolnych,
  • 5,84 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych  świń,
  • 58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia  2024 r.,
  • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną,
  • zestawienie faktur (przy większej ilości faktur),
  • oświadczenie o dzierżawieniu, użytkowaniu gruntów (składane w przypadku dzierżawy, użytkowania gruntów),
  • informację z Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, kóz, owiec, koni (DJP) w gospodarstwie w 2023 r.

Kwota zwrotu przysługująca rolnikowi wypłacana będzie w terminie 1-30 kwietnia 2024 r. na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielane są pod nr tel. 25 631 26 58 wew. 36.