Zaproszenie

Zaproszenie do udziału w ankiecie na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Wodynie

W związku z licznymi incydentami Policji dotyczącymi spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz nieprawidłowego korzystania z urządzeń użytku publicznego w rejonie Parku Podworskiego w Wodyniach, Gmina Wodynie zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.

Czy uważasz, że monitoring na terenie Parku podworskiego w Wodyniach jest potrzebny i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa?

Odpowiedzi udziel za pośrednictwem poniższego linku:

Ankieta

Na zgłoszenia oczekujemy do 27.02.2024 r. do godz. 14:00.