Kategorie

Logo Polski Ład

Ogłoszenie o naborze wniosków o zgłoszenie przez Gminę Wodynie zabytku w ramach dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – nabór zakończony rozstrzygnięty

Rządowy Program Odbudowy Zabytków /dalej „Program”/ jest to Program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem. Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek…
Logo krus

Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat…
Odpady komunalne

Aplikacja mobilna dla mieszkańców Gminy Wodynie „Kiedy śmieci”

Drodzy Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, iż uruchomiliśmy dla Państwa darmową, prostą i przyjazną użytkownikowi aplikację mobilną „Kiedy śmieci”. Aplikacja przypomina o zbliżających się terminach odbioru poszczególnych frakcji oraz o płatnościach. Istnieje możliwość zmiany powiadomienia o najbliższym odbiorze (1-5 dni) oraz ustawienia…