Kategorie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Woli Wodyńskiej na drogach nr 361210W, 261219W, 361212W

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Woli Wodyńskiej”, obejmuje przebudowę skrzyżowania w centrum miejscowości Wola Wodyńska wraz z budową czterech bezpiecznych przejść dla pieszych i chodników. W ramach inwestycji został także przebudowany przepust pod rzeką…
piknik

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu charytatywnym w Kołodziążu

W dniu 28 maja o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Kołodziążu odbędzie się wydarzenie charytatywne pt. „Charytatywna Zumbowa Niedziela”. Celem wydarzenia jest pomoc małej mieszkance naszej Gminy chorej na zespół Retta. Pieniądze, które będą zbierane podczas zbiórki zostaną przeznaczone…
informacja z tłem Wodyń

Ewidencja, kontrole i obowiązki gmin oraz właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi

Wójt Gminy Wodynie zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wodynie, które nie są przyłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a posiadają na swoich nieruchomościach zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, którzy dotychczas tego nie uczynili,…
Niepełnosprawni

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych

Dzięki współpracy Gminy Wodynie z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Siedlcach mieszkańcy naszej Gminy mogą nieodpłatnie wypożyczać niezbędny sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne. Oferta wypożyczalni skierowana jest:  do osób, które czasowo lub trwale utraciły sprawność fizyczną w wyniku choroby,  wypadku lub innych zdarzeń losowych;  dla rodziny i bliskich osób niepełnosprawnych, poszukujących sprzętu rehabilitacyjnego bezpłatnego, dostępnego “od zaraz”;  do…
Produkty żywnościowe

Dystrybucja pomocy żywnościowej

Informujemy, że w dniu 18 maja 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach będzie wydawał żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus. Pomoc w formie artykułów żywnościowych (mleko, powidła) wydawana będzie osobom, które złożyły wniosek kwalifikacyjny…
Uwaga

Utrudnienia w ruchu na drodze wojewódzkiej 803 w m. Wodynie potrwają do 31 maja 2023 r.

W związku z informacją Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych z siedzibą w Węgrowie – wykonawcy zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 na terenie gminy Wodynie”, zawiadamiamy, o przedłużeniu terminu obowiązywania czasowej…