Kategorie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Woli Wodyńskiej na drogach nr 361210W, 261219W, 361212W

Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Woli Wodyńskiej”, obejmuje przebudowę skrzyżowania w centrum miejscowości Wola Wodyńska wraz z budową czterech bezpiecznych przejść dla pieszych i chodników. W ramach inwestycji został także przebudowany przepust pod rzeką…

Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządoweoraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok. Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się! Konsultacje…

Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła)

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (w których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kotłem gazowym zasilany skroplonym gazem LPG albo kotłem…

Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach jednym z laureatów IV edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”

Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach jest jednym z laureatów IV edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi na terenie sołectwa Wodynie powstanie kolejne miejsce użyteczności publicznej – wiata, z której korzystać…

83. rocznica Bitwy pod Wolą Wodyńską

Drodzy mieszkańcy Gminy Wodynie! Każdy wrzesień, co roku, jest miesiącem wyjątkowym, w którym w sposób szczególny obchodzimy kolejną rocznicę dramatycznych wydarzeń września 1939 roku. Jest to niezmiennie czas zadumy nad bolesnym losem dziesiątków milionów ludzkich istnień. Zatrzymujemy się nad mogiłami…