Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka, gm. Wodynie

Przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie zadania trwało prawie 3 lata. Dzięki inwestycji wybudowano ponad 11 km sieci kanalizacyjnej oraz 328 m sieci wodociągowej. Na zadanie udało się pozyskać kwotę 1 719 522 zł w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Całość inwestycji wyniosła ponad 4 mln zł.

Budowa kanalizacji ma na celu polepszenie warunków socjalno-bytowych mieszkańców wsi Żebraczka, Seroczyn oraz Rudnik Mały poprzez stworzenie możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji zbiorczej i likwidacji istniejących szamb. Realizacja przedsięwzięcia wskazuje jednoznaczny pozytywny wpływ na środowisko, pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej.