Przebudowa ulicy Glinianej w Seroczynie

Na odcinku 310 m została wykonana nowa nawierzchnia z kostki brukowej. Koszt całkowity to 185 tys. 015 zł, z tego wsparcie w kwocie 92 tys. 508 zł, pochodziło ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.