Nowa nawierzchnia drogi gminnej na terenie miejscowości Oleśnica

Kolejna inwestycja drogowa w Gminie Wodynie została ukończona. Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę drogi gminnej nr 361233W miejscowości Oleśnica poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, która zastąpiła betonową, na odcinku 1 km. Dodatkowo wykonano pobocza i oznakowano drogę. Wszystkie prace zostały przeprowadzone zgodnie z planem.
– Cieszę się, że kolejna droga gminna zyskała nową nawierzchnię. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni, a to daje mi motywację do działania. Bardzo ważnym aspektem rozwoju naszego samorządu jest poprawa stanu istniejących dróg. Ta inwestycja jest szczególnie cenna, ponieważ droga stanowi dojazd do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oleśnicy i będą z niej korzystali wszyscy mieszkańcy naszej Gminy. – informuje wójt gminy Wojciech Klepacki.
Mimo, że inwestycja została zakończona, a droga jest już użytkowana przez mieszkańców staramy się o uzyskanie dofinansowania dla tego przedsięwzięcia ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli przekazać dobre informacje w tym zakresie. – dodaje wójt.