panorama na gminę

Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 roku

Wójt Gminy Wodynie informuje, że dnia 12 maja 2020 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 roku w następujących obszarach: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią rozstrzygnięcia.