Progi zwalniające w Budach

W miejscowości Budy zamontowano wyspowe progi zwalniające, które mają za zadanie rozwiązać problem kierowców poruszających się przez miejscowość z nadmierną prędkością. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Budy, na wniosek mieszkańców tej miejscowości.

Obecnie z uwagi na progi zwalniające kierowcy nie mogą przekroczyć prędkości powyżej 30 km/h, o czym informują znaki drogowe. Montaż progów zwalniających poprzedzony został przygotowaniem stałej organizacji ruchu. Koszt przedsięwzięcia to 10 086,00 zł.