Przebudowa drogi gminnej nr 361219W w miejscowości Wola Wodyńska

Ta inwestycja drogowa została wykonana na drodze gminnej położonej w obrębie miejscowości Wola Wodyńska. Dotychczasową żwirową drogę zastąpiła cementowa. Potrzebę realizacji tej inwestycji zgłosili mieszkańcy sołectwa Wola Wodyńska podczas zebrania sołeckiego. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych, wartość prac wyniosła 50 tys. zł.