Nowe ogrodzenie Cmentarza Wojennego w Woli Wodyńskiej

Gmina Wodynie za sprawą bogatej historii pełna jest miejsc pamięci narodowej. Jednym z nich jest Cmentarz Wojenny w Woli Wodyńskiej, który ma ogromne znaczenie dla naszej społeczności.
„Ten cmentarz jest zbiorowym pomnikiem naszej wdzięczności i pamięci o Tych, którzy za naszą wolność ofiarowali swoje życie. Ta wdzięczność przejawia się również w naszej „opiece” nad tym miejscem. Obecny stan cmentarza to sukces wspólnych działań wielu zaangażowanych osób i organizacji” – tymi słowami opisywał symbolikę tego miejsca wójt gminy Wodynie Wojciech Klepacki podczas uroczystych obchodów 81. Rocznicy Bitwy pod Wolą Wodyńską.
Każdego roku staraliśmy się w miarę możliwości finansowych dbać o to miejsce. Prace remontowe na Cmentarzu prowadziliśmy przez ponad trzy lata. W tym okresie gruntowną renowację przeszły kwatery wojenne, pomnik z figurą orła, drewniane płaskorzeźby katyńskie. Prace przy ogrodzeniu rozpoczęto w 2018 roku poprzez remont bramy głównej. Kilka dni temu zakończyły się prace budowlane nowego ogrodzenia, które wykonano z metalowych przęseł zakończonych ozdobnymi grotami nawiązującymi do istniejącej bramy.
Wartość inwestycji wyniosła 99 tys. zł. Roboty obejmowały także rozbiórkę starego ogrodzenia oraz roboty wykończeniowe terenu. Prace były prowadzone przy udziale środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Wodynie z programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 44 tys. 772 zł.