Remont drogi powiatowej nr 3648W Wola Wodyńska – Helenów (I etap)

Dobiegła końca inwestycja Powiatu Siedleckiego prowadzona na terenie Gminy Wodynie, w ramach której przeprowadzono remont drogi powiatowej nr 3648W relacji Wodynie – Olszyc Włościański.
Na odcinku o długości 1520 m od m. Wola Wodyńska w kierunku Helenowa wykonano nową nawierzchnię jezdni oraz wymieniono przepust. Zakres robót obejmował także wykonanie poboczy.
Koszt przeprowadzonych prac przekroczył 565 tys. zł. Gmina Wodynie dofinansowała realizację tej inwestycji w wysokości 20% jej wartości tj. kwotą ponad 113 tys. zł.