flaga ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Utworzenie skweru multimedialnego promującego obszar „Krainy nocy i dni” mająca na celu Promowanie obszaru LGD poprzez utworzenie skweru multimedialnego promującego obszar „Krainy Nocy i Dni”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość realizowanej operacji 65 811,06 zł, w tym ze środków EFRROW 31 800,00 zł.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Ziemi Siedleckiej.