Projekt „Noce i Dnie” 2020

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, realizuje projekt pt.: „NOCE I DNIE 2020”, w partnerstwie nieformalnym z Fundacją Mazowiecka Micha Szlachecka, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wodyniach oraz Klubem Senior + w Seroczynie. Projekt jest realizowany na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności na terenie gminy Wodynie i powiatów: siedleckiego, garwolińskiego i łosickiego oraz miasta Siedlce w okresie 01.11.2020 r. – 31.12.2020 r.

Patronat nad przedsięwzięciem objął Wójt Gminy Wodynie.

Celem projektu jest przełamywanie barier w dostępie do kultury, integracja międzypokoleniowa, wzrost wiedzy na temat filmu oraz technik filmowych, malarstwa, kuchni dworskiej, etykiety i innych sfer życia na dworze polskim przełomu XIX i XX w., a także promocja gminy Wodynie i regionu Mazowsze poprzez realizację działań związanych z filmem „Noce i Dnie”.

W ramach projektu oferujemy:

  1. Międzypokoleniowe zajęcia filmowe – podczas, których uczestnicy będą mogli zapoznać się z każdym etapem produkcji filmu, począwszy od pomysłu i scenariusza, aż po końcowy montaż i prelekcję premierową.
  2. Międzypokoleniowy plener malarski – będzie to międzypokoleniowe eksplorowanie sztuki przełomu XIX i XX w., uczestnicy będą brali udział w wykładach, ćwiczeniach oraz dyskusji na temat sztuki.
  3. Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne „Co jadano w Serbinowie” – uczestnicy zapoznają się ze zwyczajami żywieniowymi bohaterów powieści Marii Dąbrowskiej, przepisami z tamtej epoki oraz przygotują potrawy, które wyróżniały się na dworze polskim.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 728 521 777.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.