Projekt „Punkt Wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich SOKIAL-ÓWKA”

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, realizuje projekt pt.: „Punkt Wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich SOKIAL-ówka” w partnerstwie nieformalnym z Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej. Projekt jest realizowany na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności w 7 powiatach subregionu siedleckiego (powiat garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski, Miasto Siedlce) w okresie od 01.10.2020 r. – 31.12.2020 r.

Celem projektu jest wsparcie organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych w prawach z NGO, grupy nieformalne oraz aktywne społeczności, w których działają aktywne społecznie gospodynie. Najważniejszym zadaniem jest powstanie Punktu Wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich „SOKIAL-ówka”.

Oferujemy nieodpłatne wypożyczanie zakupionego w ramach projektu sprzętu kuchennego na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych (pikników integracyjnych, dożynek, itd.) zapewniające wsparcie dla kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych, w których działają  kobiety aktywnie społecznie.

Zadanie jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 728 521 777.

Zapraszamy do skorzystania z oferty projektu!