zdjęcie budynku świetlicy

Odświeżona elewacja strażnicy OSP w Żebraczce

Inwestycja zrealizowana w Żebraczce obejmowała wykonanie nowej elewacji na miejscowej strażnicy, zamontowanie parapetów zewnętrznych, a także demontaż i montaż orynnowania budynku. Zamontowane zostały również nowe drzwi garażowe.
Budynek zyskał nowoczesny wygląd, który cieszy zarówno naszych druhów strażaków, jak i okolicznych mieszkańców. Inwestycja została realizowana ze środków własnych przy udziale środków funduszu sołeckiego sołectwa Żebraczka. Całość prac wyniosła ponad 60 tys. zł.

zdjęcie budynku świetlicy