Zdjęcie z herbem gminy oraz napisem: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – nabór 2021

Gmina Wodynie zamierza ponownie ubiegać się o pozyskanie środków w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym, niezbędne jest rozpoznanie realnych potrzeb w zakresie masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag wymagających unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi odpadów znajdujących się na terenie gminy Wodynie.

Prosimy więc zainteresowanych mieszkańców o jak najszybsze złożenie wniosku o udzielenie pomocy na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wraz z oświadczeniem o uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Termin składania wniosków: do 25 czerwca 2021 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Wodynie ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie pok. nr 7.

Wzory dokumentów do pobrania: