informacja z tłem Wodyń

Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Wodynie informuje, że w terminie od 2 sierpnia do  31 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, pokój nr 6) przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:

  • 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych,
  • 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.,
  • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną,
  • zestawienie faktur (przy większej ilości faktur),
  • w przypadku posiadania bydła dokument wydany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP),
  • oświadczenie o dzierżawieniu, użytkowaniu gruntów (składane w przypadku dzierżawy, użytkowania gruntów).

Kwota zwrotu przysługująca rolnikowi wypłacana będzie w terminie 1-29 października 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielane są pod nr tel. 25 631 26 58 wew. 36.

Wzory załączników: