oświetlenie uliczne

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej w Wodyniach

Zgodnie z harmonogramem, w połowie września Gmina Wodynie odebrała kolejną zrealizowaną inwestycję modernizacji oświetlenia ulicznego.

Zadanie tym razem obejmowało ulicę Kościelną w Wodyniach, gdzie stanęło 26 nowych słupów oświetleniowych. W ramach inwestycji postawiono również 5 słupów stylowych, które oświetlają teren bezpośrednio przed cmentarzem parafialnym w Wodyniach i stylem wpisują się w charakter tego miejsca.

Roboty zakończyły się 10 września, a ich łączna wartość wyniosła 157.504,83 zł. Środki na realizację inwestycji w całości pochodziły z budżetu Gminy.

oświetlenie uliczne