Przebudowa ulicy Pónocnej

Przebudowa ulicy Północnej w Wodyniach

Z końcem lipca 2021 roku oddaliśmy do użytkowania kolejną drogę. Tym razem nową nawierzchnią mogą cieszyć się mieszkańcy ulicy Północnej w Wodyniach, która została przebudowana na odcinku o długości 650 m.

W ramach przebudowy została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Całkowity koszt zadania to 452.305,71 zł. Inwestycję zasiliło dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 50.000 zł.