Remiza OSP

Odnowiona elewacja świetlicy w Kamieńcu

Świetlica w Kamieńcu jest kolejnym budynkiem użyteczności publicznej w Gminie, który doczekał się odnowionej elewacji. Siedzibę w nim ma Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu, stąd kolory czerwony i szary, wybrane przez mieszkańców dodające typowego dla tego rodzaju obiektów charakteru. Dzięki tej realizacji świetlica całkowicie zmieniła swój wygląd oraz, co najważniejsze, poprawiła parametry termoizolacyjne obiektu.

Całkowity koszt realizacji wyniósł 29.946,81 zł z czego 20.175,96 zł to środki funduszu sołeckiego. Wykonawcą prac była lokalna firma Kambud Kamiński Tobiasz z Wodyń.