Droga

Nowa droga gminna Nr 361211W Oleśnica-Kamieniec jest już użytkowana przez mieszkańców

Odbiór techniczny prac na tej drodze zakończył się z końcem października, a droga jest już użytkowana przez mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 577 252,96 zł, przy aż 70% wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Droga, która powstała połączyła dwie miejscowości Oleśnicę i Kamieniec oraz zastąpiła żwirowo-gruntową drogę jezdnią mineralno-asfaltową wraz z podbudową, poboczami oraz rowami odparowalno-chłonnymi na odcinku o długości 2,259 km.