„Opaski bezpieczeństwa” dla seniorów z terenu Gminy Wodynie

Gmina Wodynie planuje przystąpienie do Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach programu senior, który zgłosi się do programu nieodpłatnie otrzyma opaskę bezpieczeństwa, która oprócz sensorów pomiarowych (pomiar ciśnienia krwi, pulsu, saturacji czy temperatury) będzie wyposażona w przycisk bezpieczeństwa, który skontaktuje seniora z telecentrum pomocy, a w razie konieczności na miejsce wezwie odpowiednie służby (np. karetkę pogotowia). Po zakończonym programie tj. po 1.01.2023 r. opaska nie przestanie spełniać swojej funkcji, oprócz wykonywanych pomiarów, będzie w razie potrzeby, łączyła z numerem alarmowym 112.

Program przeznaczony jest dla samotnych osób starszych, oraz seniorów w rodzinach, którym najbliższe osoby z różnych względów nie mogą zapewnić wystarczającej opieki. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zamieszkiwanie na terenie Gminy Wodynie oraz ukończenie 65 roku życia.

Program będzie koordynowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach.

Formularz zgłoszeniowy do Programu należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, sekretariat – II piętro).

Uwaga: Złożenie wniosku nie oznacza automatycznego zakwalifikowania do programu. Kwalifikacja będzie przeprowadzana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach po otrzymaniu środków na realizację programu. W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń do programu niż ilość możliwych do zakupienia opasek ze środków programu, opaski będą przydzielane do wyczerpania zapasów, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach pod nr tel. (25) 631 26 58 w. 33, 34, 43 lub osobiście w siedzibie ośrodka.

Wzór formularza zgłoszeniowego:

Dokumenty można uzyskać również w Urzędzie Gminy Wodynie oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach.

Zapraszamy!