Boisko Ruda Wolińska

Budowa Kompleksu boisk sportowych w Rudzie Wolińskiej

Jedną ze sztandarowych inwestycji Gminy Wodynie w roku 2022, w zakresie infrastruktury sportowej, jest „Budowa Kompleksu boisk sportowych w Rudzie Wolińskiej”. Obiekt zlokalizowany jest pod adresem: Ruda Wolińska 44 (działka o numerze ewidencyjnym 271), nieopodal Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej, oraz w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej 803.

            W skład inwestycji wchodziła budowa boiska do gry w piłkę nożną, boiska wielofunkcyjnego z polami do gry w koszykówkę i siatkówkę, oraz budynku zaplecza sanitarno-szatniowego. Wokół kompleksu został zagospodarowany teren.

            Realizacja powyższej inwestycji była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z  Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Wartość prac wyniosła 1.906.500,00 zł, z czego 95% kosztów stanowiła dotacja tj. kwotę 1.811.175,00 zł, a 95.325,00 zł wkład własny Gminy Wodynie. Wykonawcą inwestycji była Firma Ogólno-Budowlana Marcin Soczewka, Zabiele 42, 21-450 Stoczek Łukowski.