Seroczyn

Inwestycje drogowe w Seroczynie i Szostku ze wsparciem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin, w których funkcjonowały PGR-y

Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.  W związku z faktem, iż na tych terenach niegdyś takie przedsiębiorstwa funkcjonowały Gmina Wodynie zdecydowała się aplikować o środki w tym naborze, a w konsekwencji znalazła się na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Wysokość dofinansowania wyniosła aż 1.000.000,00 zł! Te środki pozwoliły na przebudowanie aż pięciu dróg gminnych o łącznej długości blisko 2 km, na terenie miejscowości, w których działały PGR-y, czyli Szostku i Seroczynie.

Wśród wspomnianych pięciu dróg jako pierwsza przebudowa została ulica Ogrodowej w Seroczynie. Gruntowo-żwirową nawierzchnię, na dwustumetrowym odcinku drogi,  zastąpiła kostka brukowa na betonowej podbudowie. Nowej nawierzchni doczekały się także trzy kolejne ulice we wspomnianej miejscowości: ul. Kwiatowa, ul. Szkolna i ul. Krótka. Na tych odcinkach również zostały wykonane nowe nawierzchnie z kostki brukowej. Ich wykonawcą była Firma Ogólno-Budowlana MARTINEX Marcin Soczewka z siedzibą w Zabielu. Wartość inwestycji wyniosła 639.866,30 zł.

Kolejną, oczekiwaną przez mieszkańców realizacją była przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Szostek. Droga stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, bloku mieszkalnego i gospodarstwa rybnego w tej miejscowości.  Inwestycja obejmowała wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej na odcinku o długości ponad 1 km. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o. o. a ich koszt wyniósł 476 914,30 zł.

Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem inwestycji a pozyskanym dofinansowaniem sfinansowano z gminnego budżetu.

Seroczyn ul. Krótka
Seroczyn ul. Kwiatowa
Seroczyn ul. Ogrodowa
Seroczyn ul. Szkolna
Szostek