Wola Wodyńska

Przebudowa głównego skrzyżowania w Woli Wodyńskiej ukończona!

Gmina Wodynie zakończyła kolejną inwestycję drogową w tym roku. Chodzi o przebudowę głównego skrzyżowania w centrum miejscowości Wola Wodyńska wraz z budową czterech bezpiecznych przejść dla pieszych, oświetlenia i chodników, której wartość sięgnęła przeszło dwa mln. zł.

Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 14 grudnia ubiegłego roku przez Wójta Gminy Wodynie Wojciecha Klepackiego z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Inżynieria” S.A. z siedzibą w Łukowie. Od wspomnianej daty do zakończenia inwestycji minęło zaledwie siedem miesięcy. Choć w tym okresie mieszkańcy i użytkownicy drogi musieli zmagać się z przejściowymi utrudnieniami, w tym czasowym zamknięciem przebudowywanego skrzyżowania, prace przebiegły sprawnie.

„Poprawa bezpieczeństwa drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Woli Wodyńskiej”, bo taką nazwę przyjęto dla zadania, obejmowało przebudowę skrzyżowania w centrum miejscowości Wola Wodyńska wraz z budową czterech bezpiecznych przejść dla pieszych i chodników. W ramach inwestycji został także przebudowany przepust pod rzeką Witką, wybudowany kanał technologiczny i kanalizacja deszczowa, pozwalająca na odbiór wody deszczowej w przypadku przystąpienia w przyszłości do realizacji zadania polegającego na budowie chodnika na dalszych odcinakach terenów mieszkaniowych Woli Wodyńskiej.

Wartość robót to 2.140.316,32 zł, z czego 633.600,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Uroczyste otwarcie inwestycji miało miejsce 24.07.2022 r.