Uczniowie z Gminy Wodynie poznają Polskę

A to za sprawą rządowego programu „Poznaj Polskę”, w ramach którego uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 82 729,60 zł.   Całkowity koszt zadania wyniósł 103 808,00 zł, w tym finansowy wkład własny w wysokości 21 078,40 zł (wpłaty uczestników wycieczek).

Przyznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, w formie dotacji celowej, środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez ministra.

Dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wodynie, złożyli
10 wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2022 na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Wszystkie wnioski otrzymały dofinansowanie
na organizację wycieczek szkolnych w wysokości do 80% kosztów każdej wycieczki.
Są to wycieczki jednodniowe i trzydniowe.

Wykaz szkół, którym zostały przyznane środki finansowe z MEiN na dofinasowanie wycieczek:

Lp.Nazwa szkołyKategoria wiekowaKwota dofinansowania
1.Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Dwernickiego w Rudzie WolińskiejI – III2 241,60 zł
2.Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Dwernickiego w Rudzie WolińskiejIV – VII15 000,00 zł
3.Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w WodyniachI – III4 548,00 zł
4.Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w WodyniachI – III4 980,00 zł
5.Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w WodyniachIV – VIII3 904,00 zł
6.Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w WodyniachIV – VIII14 988,00 zł
7.Szkoła Podstawowa im. Ks. Wawrzyńca Lewandowskiego w SeroczynieI – III3 344,00 zł
8.Szkoła Podstawowa im. Ks. Wawrzyńca Lewandowskiego w SeroczynieI – III4 490,00 zł
9.Szkoła Podstawowa im. Ks. Wawrzyńca Lewandowskiego w SeroczynieIV – VIII14 260,00 zł
10.Szkoła Podstawowa im. Ks. Wawrzyńca Lewandowskiego w SeroczynieIV – VIII14 974,00 zł
Razem82 729,60 zł

Program „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych, urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki
do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Uczniowie zwiedzili następujące punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki:

Centrum Nauki Kopernika, Warszawa

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa

Podziemia Opatowskie, Opatów

Muzeum Diecezjalne, Sandomierz

Zamek Królewski w Warszawie –Muzeum

Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa

Kopalnia Soli w Wieliczce, Wieliczka

Ogród Doświadczeń, Kraków

Zamek Królewski na Wawelu, Kraków

Historyczny Zespół Miast, Kraków

Zamek Królewski, Chęciny

Rodzinna Wieś Kardynała Wyszyńskiego, Zuzela

Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Ciechanowiec

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Kopalnia Soli w Wieliczce, Wieliczka

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Gniezno

Trakt Królewski, Gniezno

Katedra Gnieźnieńska, Gniezno

Muzeum Zabytków Kultury Technicznej, Gniezno

Gród Pierwszych Piastów, muzeum i stanowisko archeologiczne, Giecz

Skansen miniatur szlaku Piastowskiego, Pobiedziska

Palmiarnia Poznańska, Ostrów Tumski, Katedra Poznańska, mural 3D na Śródce, Stary Rynek i okolice, Ratusz z koziołkami, Kościół farny, Muzeum Sztuk Użytkowych, Poznań

Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN, Samotnia Brata Alberta i Kalatówki, Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzysku, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach

Krupówki, Zakopane