Mazowieckie syreny

„Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach”

Gmina Wodynie w 2023 r. otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie w formie pożyczki z na realizację zadania pn. : „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach” w kwocie 660 000 zł. W ramach inwestycji wykonano nową elewację budynku Zespołu Szkół w Wodyniach wraz z częściową wymianą stolarki okiennej.