Mazowieckie syreny

Gmina Wodynie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 12 500,00 zł

Gmina Wodynie w 2023 roku w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji w wysokości 12 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Celem programu jest wspieranie organów prowadzących placówki oświatowe w obszarze rozwijania czytelniczych zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo.

Programem zostały objęte szkoły podstawowe i placówki wychowania przedszkolnego, które otrzymały wsparcie finansowe w następującej wysokości:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Wawrzyńca Lewandowskiego w Seroczynie – 4 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Wodyniach – 4 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Dwernickiego w Rudzie Wolińskiej – 3 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Dwernickiego w Rudzie Wolińskiej – oddział przedszkolny – 1 500,00 zł.

Wkład własny wynosi: 3 125,00 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania: 15 625,00 zł.