informacja z tłem Wodyń

Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest

Na mocy podpisanej w dniu wczorajszym umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do Gminy Wodynie trafiło 35 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest.”

W ramach zadania z gospodarstw z terenu Gminy Wodynie zostanie odebrane prawie 90 ton odpadów zawierających azbest.

Zapotrzebowanie mieszkańców w tym zakresie jest jednak dużo większe, co odzwierciedla liczba złożonych do Urzędu Gminy Wodynie wniosków o odbiór azbestu, dlatego samorząd podejmuje kolejne kroki w celu uzyskania  wsparcia finansowego na odbiór azbestu jeszcze w tym roku.

Jednocześnie informujemy, że cały czas istnieje możliwość złożenia wniosku o demontaż i odbiór odpadów zawierających azbest. Wniosek można złożyć osobiście w  siedzibie  Urzędu Gminy Wodynie, pok. nr 9. Dokument musi być podpisany przez właściciela nieruchomości.

Demontaż i utylizacja pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest  na terenie Gminy Wodynie dofinansowana dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.