Parking i droga w Rudzie

Nowa droga, zatoki parkingowe i oświetlenie przy cmentarzu parafialnym w Rudzie Wolińskiej

Cmentarz parafialny w Rudzie Wolińskiej jest ostatnim z trzech cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Wodynie, za obiektami w Seroczynie i Wodyniach, wokół którego teren został uporządkowany i oświetlony.

Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie nowej jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych o szerokości 5 m oraz zatok parkingowych. Tuż przy ogrodzeniu cmentarza pojawiły się trzy stylowe słupy z oprawami oświetleniowymi, które stylem odpowiadają charakterowi miejsca. Prace prowadzone były dzięki pozyskanym przez nasz samorząd środkom z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Fundusz Polski Ład. Koszt kwalifikowany tego zadania opiewa na kwotę 439.477,16 zł. Kwota dofinansowania to aż 417.503,30 zł (95% wartości zadania).

Wykonawcą inwestycji była firma KORUND Maciej Maliszewski.Dla porównania jak w przeciągu ostatnich kilku miesięcy zmieniło się to miejsce, w galerii udostępniamy także zdjęcie sprzed realizacji.