Droga Ruda Wola

Modernizacja drogi gminnej nr 361212W Ruda Wolińska – Wola Wodyńska

Z końcem lipca zakończyły się prace związane z kolejną inwestycją dofinansowaną w ramach „Polskiego Ładu” – modernizacją drogi gminnej nr 361212W Ruda Wolińska – Wola Wodyńska, przez Młynki.

Inwestycja obejmowała wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych grubości 10 cm wraz z wymianą konstrukcji drogi, wykonaniem poboczy z tłucznia kamiennego oraz przebudową przepustów. Wprowadzona została nowa stała organizacja ruchu. Prace były prowadzone na długości 3,24 km – do skrzyżowania w Woli Wodyńskiej.

Wykonawcą inwestycji była firma MIKST Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrowie. Koszt całkowity robót to 2.533.786,36 zł, z czego 2.407.097,00 zł stanowiła dotacja.