Kościół w Wodyniach

Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadania: Renowacja dachu zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach – postępowanie unieważnione

Działając na podstawie par. 7 ust. 7 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą wstępną Nr Edycja2RPOZ/2023/4026/PolskiLad Gmina Wodynie zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Renowacja dachu zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodyniach”.

Zapytania dotyczące postępowania należy kierować na adres e:mail: parafia.wodynie@o2.pl