Kategorie

List of related posts

spis powszechny

Nabór na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – nabór przedłużony do 16.02.2021 r.

W dniach 1-9 lutego 2021 r. odbędzie się nabór na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium RP w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia o naborze oraz…
ważny komunikat

Zakaz używania dmuchaw do liści

Zgodnie z planem działań krótkoterminowych wynikających z programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku  w całym województwie mazowieckim obowiązuje zakaz używania…
Tablica Gminny Żłobek

Rekrutacja na stanowisko Opiekuna w Gminnym Żłobku „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Dyrektor Gminnego Żłobka „Nenufarek” z siedzibą w Seroczynie ogłosił rekrutację na stanowisko Opiekuna w  Żłobku. Liczba wolnych miejsc: 3. Zgłoszenia rekrutacyjne przyjmowane są do 11.01.2021 r. Treść ogłoszenia do pobrania poniżej: Ogłoszenie Oświadczenie

Program Opieka Wytchnieniowa w Gminie Wodynie w 2021 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2021, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opieką nad: dziećmi z orzeczeniem o…