Strona główna
 
MENU URZĘDU
Strona główna
Rada Gminy
Urząd Gminy
Dokumenty Strategiczne
Ochrona środowiska
Program Integracji Społecznej
Galeria
Formularze
Napisz do Nas
Oferty pracy
Ważne linki

E - URZĄD
ESP
dziennik ustaw
 
INFOGRAFIKI
 
Transmisję zabezpiecza:
homeSSL
 
lut 03 2016
Spotkania informacyjne w sprawie dofinansowań OZE
03.02.2016.

W dniach 2-3 lutego na terenie gminy Wodynie odbywały się spotkania informacyjne dotyczące projektu, związanego z dofinansowaniami odnawialnych źródeł energii.

Spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dla osób, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, załączamy komplet materiałów ze spotkania:

Prezentacja ze spotkania

ANKIETA

Umowa (zmieniona!)


PRZYPOMINAMY: UMOWY ORAZ WPŁATY PRZYJMOWANE SĄ DO 15 LUTEGO 2016 R.!


Odpowiedzi na pytania udzielają:
- Zastępca Wójta Gminy, Hubert Pasiak (tel.: 25 631 26 58 w. 33)
- pracownicy Referatu Inwestycyjno-Gospodarczego (tel.: 631 26 58 w. 37)
oraz
przedstawiciele firmy Dotacje Optymalne DO.EKO Sp. z o.o. (kontakty podane są na stronie: http://www.doeko.pl/kontakt.html).

 

Zmieniony ( 04.02.2016. )
 
sty 27 2016
Zwrot podatku akcyzowego
27.01.2016.

Wójt Gminy Wodynie informuje, że
•    w terminie od 1 lutego 2016 r. do 28 lutego 2016r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Wodynie wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
•    w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy  Wodynie wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego  na 2016 r.

Wzór wniosku

Zestawienie faktur

Czytaj całość…
 
sty 20 2016
Spotkania w sprawie instalacji OZE
20.01.2016.

Wójt Gminy Wodynie informuje, że Gmina Wodynie rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska. Poziom dofinansowania wynosi aż 80% minus podatek vat. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania deklaracji udziału w projekcie. Osoby które zgłosiły udział w projekcie zapraszamy do podpisania deklaracji uczestnictwa. Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu.

OPŁATY
Mieszkaniec/przedsiębiorca, którzy wypełnili ankiety udziału w projekcie powinien uiścić opłatę za wykonanie audytu technicznego pozwalającego określić rodzaj i moc instalacji OZE w wysokości :
- instalacja solarna – 67 zł + vat
- instalacja fotowoltaiczna 117 zł + vat
- pompa ciepła – 217 zł + vat
Formularz deklaracji uczestnictwa dostępny będzie na stronie internetowej gminy Wodynie lub w Urzędzie Gminy.
Wypełnione deklaracje można składać za pośrednictwem poczty internetowej, w Sekretariacie Urzędu Gminy, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wpłatę należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2016r.

TERMINY SPOTKAŃ z uczestnikami projektu :
- 2.02.2016 -€“ Ruda Wolińska 19.00 (Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej, Ruda Wolińska 44)
- 3.02.2016 - Wodynie 17:00 (Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach, Wodynie, ul. Siedlecka 41)
- 3.02.2016 -€“ Seroczyn 19:00 (Zespół Szkół w Seroczynie, ul. Siedlecka 11)

 

 

 

Zmieniony ( 29.01.2016. )
 
sty 20 2016
INFORMACJA PUK - ODBIÓR POPIOŁU
20.01.2016.

PUK SERWIS SP. Z O.O. INORMUJE, IŻ ODBIÓR POPIOŁU Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY WODYNIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W TAKICH SAMYCH TERMINACH CO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH.

 

 
sty 19 2016
Spotkanie z organizacjami pozarządowymi, pariafiami, innymi podmiotami i grupami nieformalnymi
19.01.2016.

Serdecznie zapraszam przedstawicieli sektora społecznego Gminy Wodynie na spotkanie poświęcone wspólnemu kalendarzowi imprez w roku 2016 oraz współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie w dniu 26 stycznia 2015 r. (wtorek) o godzinie 15.00.

Spotkanie podzielone będzie na trzy części:
1. Zaplanowanie wspólnego kalendarza imprez w roku 2016.
2. Omówienie możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w 2016 r.
3. Omówienie założeń konkursu ofert, który zostanie ogłoszony przez Gminę
Wodynie oraz zasad przygotowania ofert i realizacji zadań publicznych.

Na spotkanie zapraszamy w szczególnosci przedstawicieli:
- parafii
- organizacji pozarządowych
- grup nieformalnych
- szkół
oraz lokalnych liderów (radnych, sołtysów, itd.).

Spotkanie poprowadzi Hubert Pasiak, Koordynator Wodyńskiego Centrum Wspirania Organizacji Pozarządowych.

Wojciech Klepacki
Wójt Gminy Wodynie

 

Zmieniony ( 25.01.2016. )
 
sty 18 2016
INFORMACJA O DOFINANSOWANIU
18.01.2016.

NOWY SPRZĘT RATOWNICZY

W listopadzie 2015 roku jednostka OSP w Wodyniach została doposażona w nowy sprzęt ratowniczy: motopompę  o wydajności 1750l/min firmy TOHATSU, zbiornik do retencji wody  o pojemności (bagatela!) 13 000 litrów oraz smok ze strumienicą do poboru wody jak i przelewania wody między zbiornikami. Wartość zakupionego sprzętu to 32 783,00 zł. Zakup został dofinansowany w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 16 391,50 zł.

Zakup sprzętu był niezwykle ważny ze względu na istotne zalesienie gminy Wodynie, pozwoli on wykorzystać istniejące cieki wodne w sytuacji wystąpienia pożaru  w szczególności obszarów leśnych.

Sprzęt został uroczyście przekazany strażakom przez Gminę Wodynie reprezentowaną przez Wójta Wojciecha Klepackiego na posiedzeniu Zarządu OSP Wodynie w dniu 18.11.2015r.

 

 
sty 18 2016
INFORMACJA O DOFINANSOWANIU
18.01.2016.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Podczas obrad XIV Sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2015r. przyjęty został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wodynie.

Plany takie sporządza się w celu wsparcia realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego 2020 oraz jakości powietrza. Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
- redukcji emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
- poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwala gminie pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020. Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że gminy które opracowały PGN, czyli gminy posiadające dokumenty strategiczne w zakresie ograniczenia niskiej emisji mogą się ubiegać o udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na działania takie jak:
•    termomodernizacje budynków
•    wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii
•    działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję)

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wodynie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 17.988,00 zł.

Czytaj całość…
 
sty 18 2016
Uwaga! Nabór wniosków na azbest
18.01.2016.

INFORMACJA WÓJTA GMINY WODYNIE

Wójt Gminy Wodynie informuje, że do dnia 29 styczeń 2016 r. w Urzędzie Gminy Wodynie pok. nr 13 będą przyjmowane wnioski od mieszkańców gminy o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Wodynie.


Dodatkowych informacji udziela pracownik: Katarzyna Gil, tel. (25) 631 26 58 w. 37.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania w Urzędzie Gminy w Wodyniach lub na stronie internetowej: http://azbest.wodynie.eu

Wójt Gminy Wodynie
/-/ Wojciech Klepacki

 

 
 
 
MENU GMINY
Historia
Sołectwa
Jednostki Organizacyjne
Bezpieczna Gmina
Opieka medyczna
Instytucje
Turystyka
Stowarzyszenia
Zespoły Ludowe
Biuletyn Gminy
Mapy
Współpraca z NGO
SZUKAJ

Dzisiaj jest:
9 Lutego 2016
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Apolonia, Bernard,
Cyryl, Eryk, Eryka,
Gorzysław, Mariusz,
Nikifor, Rajnold
Do końca roku zostało 327 dni.

 Pszczółka

 
 
 
 

| Gmina Skórzec | Gmina Domanice | Gmina Stoczek Łukowski | Gmina Latowicz | Gmina Mrozy | Gmina Kotuń |