Strona główna
 
MENU URZĘDU
Strona główna
Rada Gminy
Urząd Gminy
Dokumenty Strategiczne
Ochrona środowiska
Konsultacje społeczne
Program Integracji Społecznej
Galeria
Formularze
Do pobrania
Napisz do Nas
Oferty pracy
Ważne linki

E - URZĄD
ESP
dziennik ustaw
 
INFOGRAFIKI
 
Transmisję zabezpiecza:
homeSSL
 
kwi 10 2014
Wielkanoc A.D. 2014
10.04.2014.
Jan_matejko_Zmartwychwstanie
Jan Matejko, Zmartwychwstanie


Chrystus, któregośmy umęczyli i ukrzyżowali, zmartwychwstał!

Ta Wielka Ofiara Boga z miłości do ludzi daje nam odkupienie i nadzieję zbawienia. Wskazuje drogę prawdy i życia.

Życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Wodynie by przyjęli po synowsku ten dar Ojca, rozgrzali nim strwożone serca,
napełnili je radością i wdzięcznością.

Wiosennej atmosfery w domach i na dworze, obfitości łask
i dóbr dla każdej rodziny w te radosne Święta i na cały rok
.

Marian Sekulski
Wójt
Zmieniony ( 10.04.2014. )
 
kwi 14 2014
Biuletyn Gminy Wodynie - kwiecień 2014
14.04.2014.
 
kwi 14 2014
XXIII Festyn Majowy
14.04.2014.
 
kwi 14 2014
Bezumowne użytkowanie gruntów
14.04.2014.
W związku z wydaniem wspólnego komunikatu Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, publikujemy jego treść (zobacz) celem zobrazowania skutów zajęcia gruntów Zasobu bez posiadania tytuły prawnego i ubiegania się o przyznanie płatności do tych gruntów.
 
kwi 04 2014
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
04.04.2014.
krus Od 1993 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 1999 a 2007 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. Podstawę skierowania stanowi wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny (pobierz druk), składany w najbliższej miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją wychowawcy klasy (pobierz druk) i oświadczeniu rodzica/opiekuna prawnego.
Zmieniony ( 04.04.2014. )
Czytaj całość…
 
kwi 03 2014
Wizyta w Austrii
03.04.2014.

     Mając na uwadze realizację zadań określonych w Strategii Rozwoju Gminy Wodynie przyjętej uchwałą Rady 27 października 2006 roku, w której celami strategicznymi do 2025 roku są rozwój turystyki oraz nawiązanie współpracy z krajami Unii Europejskiej, złożyliśmy w listopadzie 2013 roku wniosek w ramach Małych Projektów finansowanych ze środków PROW osi Leader.
Dotyczy on nawiązania współpracy z austriacką gminą wiejską. Po analizie i nawiązaniu kontaktów, odbyliśmy wyjazd roboczy do Austrii w dniach 26 – 30 marca 2014 roku.
Zmieniony ( 03.04.2014. )
Czytaj całość…
 
kwi 03 2014
Obowiązek sporządzania informacji o wyrobach zawierających azbest
03.04.2014.
      W latach 80-tych ubiegłego wieku azbest uznany został za jeden z najbardziej rozpowszechnionych czynników rakotwórczych w środowisku, w związku z tym w dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, mający na celu eliminowanie wyrobów zawierających azbest oraz zminimalizowanie negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych kontaktem z azbestem. Jednym z zadań w/w Programu było utworzenie i uruchomienie elektronicznego systemu do monitoringu usuwania wyrobów azbestowych.
Na właścicielu, zarządcy czy użytkowniku posesji, na której znajduje się wyrób azbestowy, ciąży obowiązek sporządzenia Informacji o wyrobach zawierających azbest i przekazania jej w formie pisemnej Wójtowi Gminy.
W roku 2004 na terenie gminy Wodynie przeprowadzona została inwentaryzacja w zakresie ilości płyt azbestowo-cementowych, która zgodnie z wytycznymi programu powinna być stale uaktualniana. Właściciele, użytkownicy nieruchomości, na których ilość wyrobów azbestowych uległa zmianie zobowiązani są więc do corocznego uaktualniania Informacji o wyrobach zawierających azbest na drukach dostępnych w tym miejscu lub u Sołtysów.
Zmieniony ( 03.04.2014. )
 
kwi 03 2014
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
03.04.2014.
    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) Wójt Gminy Wodynie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Treść ogłoszenia wraz z wykazem znajduje się stronie Biuletynu Informacji Publicznej w tym miejscu. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.
Zmieniony ( 03.04.2014. )
 
 
 
MENU GMINY
Historia
Sołectwa
Jednostki Organizacyjne
Bezpieczna Gmina
Opieka medyczna
Instytucje
Turystyka
Stowarzyszenia
Zespoły Ludowe
Biuletyn Gminy
Mapy
Współpraca z NGO
SZUKAJ
ustawa śmieciowa

PROFESJONALNY URZĄD

SMS Wodynie

wirtualny spacer

pge

Dzisiaj jest:
16 Kwietnia 2014
Środa
Imieniny obchodzą:
Benedykt,
Bernadetta, Cecyl,
Cecylian,
Charyzjusz, Erwin,
Erwina, Julia,
Ksenia, Lambert,
Lamberta, Nikita,
Nosisław, Patrycy,
Urban
Do końca roku zostało 260 dni.

 Pszczółka

 
 
 
 

| Gmina Skórzec | Gmina Domanice | Gmina Stoczek Łukowski | Gmina Latowicz | Gmina Mrozy | Gmina Kotuń |