Strona główna
 
MENU URZĘDU
Strona główna
Rada Gminy
Urząd Gminy
Dokumenty Strategiczne
Ochrona środowiska
Konsultacje społeczne
Program Integracji Społecznej
Galeria
Formularze
Napisz do Nas
Oferty pracy
Ważne linki

E - URZĄD
ESP
dziennik ustaw
 
INFOGRAFIKI
 
Transmisję zabezpiecza:
homeSSL
 
mar 27 2015
Oferty pracy
27.03.2015.

Powiatowy Urząd Pracy informuje o wolnych miejscach pracy.

Oferty pracy

 
mar 26 2015
Zawiadomienie Wójta Gminy o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu
26.03.2015.

Zawiadomienie o zatwierdzeniu uproszczonych planów urzadzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Wodynie

Zmieniony ( 27.03.2015. )
 
mar 26 2015
VI sesja Rady Gminy Wodynie
26.03.2015.

Zawiadamiam, że w dniu 07 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się VI sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.

5. Przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.

6. Przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok.

7. Informacja Komisariatu Policji w Wodyniach w zakresie ładu i porządku na terenie Gminy w 2014 roku.

8. Zapytania i wnioski radnych.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028,

2) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

3) zmiany Uchwały Nr XXIV/141/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 10 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Michalczyk

Zmieniony ( 26.03.2015. )
 
mar 16 2015
Dotacje do 5 tysięcy złotych dla grup nieformalnych
16.03.2015.

16 marca wystartował Konkurs „FIO-Mazowsze Lokalnie” 2015
– blisko 800 tysięcy złotych na realizację około 200 projektów grup nieformalnych i młodych organizacji z woj. mazowieckiego

 

Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, ogłosili nabór wniosków do drugiego konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. Termin składania wniosków na Konkurs Inicjatywy Oddolne rozpoczyna się 16 marca, kolejny, na Rozwój Organizacji startuje 13 kwietnia br. Dla podmiotów z gminy Wodynie wsparcie świadczy nowopowstałe Wodyńskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

To już druga edycja Konkursu dedykowana młodym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z Mazowsza, w którym można uzyskać mikrodotację, wysokości do 5 tysięcy złotych. W ramach tegorocznego Konkursu programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” będzie rozdysponowane blisko 800 tysięcy złotych, z czego aż 70% środków będzie przeznaczonych na realizację inicjatyw oddolnych, 30% zaś na wsparcie rozwoju organizacji. Szacunkowo zostaje przyznanych około 200 mikrodotacji. Głównym celem programu jest wsparcie działań i młodych podmiotów sektora pozarządowego, które inicjują współpracę mieszkańców województwa mazowieckiego na rzecz dobra wspólnego. W programie FIO-Mazowsze Lokalnie staramy się odpowiedzieć na zmiany w III sektorze, gdzie coraz większą rolę odgrywają nieformalne inicjatywy oddolne, a młodym organizacjom coraz trudniej konkurować z bardziej doświadczonymi organizacjami. - mówi Daniel Prędkopowicz, koordynator programu. - Decydując się na wsparcie (nie)zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności oraz młode organizacje, które nie mają jeszcze doświadczenia, zmieniliśmy procedury Konkursowe. – dodaje.

Uproszczony wniosek, dwuetapowa ocena inicjatyw oddolnych

Nowe założenia Konkursu 2015 obejmują zmiany na etapie wnioskowania i sposobu oceny pomysłów na projekt. Operatorzy zdecydowali się rozdzielić dwie ścieżki konkursowe – Konkurs Rozwój Organizacji przeznaczony będzie na wsparcie młodych organizacji pozarządowych, w ramach Konkursu Inicjatywy Oddolne dotowane będą działania lokalne realizowane przez młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe.

Maksymalnie uprościliśmy dokumenty aplikacyjne, zarówno projektów na rozwój organizacji, jak i wsparcia realizacji inicjatyw oddolnych – mówi Jacek Ostrowski, członek Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy. – Takie rozwiązanie pozwoli nam uniknąć niepotrzebnej formalizacji i sprawi, że wniosek będzie bardziej przyjazny dla osób, które nie mają doświadczenia w pisaniu projektów, a po prostu chcą działać – dodaje.

Nowe dokumenty aplikacyjne – uproszczone do dwustronicowej fiszki projektowej, mają pozwolić na opisanie działań w sposób krótki i konkretny. Co istotne, w fiszce nie trzeba będzie podawać szczegółowego budżetu oraz harmonogramu.

W fiszce wniosku Konkursu wspierającego rozwój podmiotów III sektora organizacje będą musiały przedstawić skrócony plan strategii działań, co będzie podstawą do oceny merytorycznej projektu. W przypadku Konkursu Inicjatywy Oddolne procedura oceny została wzbogacona o drugi etap – prezentację pomysłów przed Komisją Konkursową, które zasiądą podczas 6 spotkań regionalnych (szacunkowo spotkania odbędą się w Ostrołęce, Siedlcach, Płocku, Radomiu oraz dwa spotkania w Warszawie). Do etapu prezentacji zostaną zaproszeni pomysłodawcy najlepiej ocenionych projektów (około 300) – którzy podczas krótkiej, ok. 5 minutowej prezentacji będą mieli okazję zaprezentować najważniejsze aspekty swoich działań oraz swoją społeczność lokalną. Komisja konkursowa będzie składała się docelowo z 5 osób, między innymi przedstawicieli Operatora oraz trzech reprezentantów lokalnych wyłonionych spośród: Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie, działaczy III sektora, reprezentantów samorządu terytorialnego lub mediów lokalnych.

Nie zabraknie sprawdzonych zasad

W harmonogramie działań Programu FIO-Mazowsze Lokalnie nie zabraknie sprawdzonych w poprzednim roku rozwiązań. Na każdym etapie realizacji programu operatorzy „FIO-Mazowsze Lokalnie” będą wspierani przez Ambasadorów, którzy na swoje barki przejmą część działań związanych z m.in. dotarciem do lokalnych grup nieformalnych, aktywnym informowaniu i doszkalaniu potencjalnych beneficjentów, a także wezmą udział w ocenach merytorycznych wniosków. Odbędzie się również cykl webinariów oraz seminaria w subregionach województwa mazowieckiego, które zostaną przeprowadzone przez Biuro Organizacji Ruchu Inicjatyw Społecznych, a realizatorzy projektów będą mogli wziąć udział w Konkursie „Opowiedz o swoim projekcie” na najlepszy materiał promocyjny przeprowadzonych działań.

Więcej na temat konkursu oraz programu „FIO-Mazowsze Lokalnie”:

· www.mazowszelokalnie.pl

· www.facebook.com/mazowszelokalnie

· infolinia 0-801 055 100

Zmieniony ( 23.03.2015. )
 
mar 18 2015
Oferta Wodyńskie Centrum Wspierania Przedsiebiorczości oraz Wodyńskie Centrum Wspierania Organizacji
18.03.2015.

Informujemy, iż Wodyńskie Centrum Wspierania Przedsiebiorczości oraz Wodyńskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych rozpoczęło swoją działalność w dniu 11 marca 2015 r.

Aby skorzystać z usług Wodyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości lub Wodyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych należy wcześniej skontaktować się z ich koordynatorem - Zastępcą Wójta Gminy Wodynie, Hubertem Pasiakiem (e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel.: 696565333/ 25 6312658 wew. 33).

Uwaga: dni i godziny przyjmowania interesantów WCWP oraz WCWOP: każda środa, godz.: 11.00-15.00 (inne dni i godziny są możliwe po wcześniejszym ustaleniu).

Prezentacja Wodyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Prezentacja Wodyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Zmieniony ( 27.03.2015. )
 
mar 09 2015
Oferty pracy
09.03.2015.

Powiatowy Urząd Pracy informuje o wolnych miejscach pracy. (pobierz)

Zmieniony ( 20.03.2015. )
 
mar 05 2015
V sesja Rady Gminy Wodynie
05.03.2015.

Zawiadamiam, że w dniu 13 marca 2015 r. (piątek) o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się V sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.
6.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok.
7.    Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych         stopniach awansu zawodowego w   szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu                 terytorialnego w 2014 roku.
8.    Informacja o działalności Spółek Wodnych na terenie Gminy Wodynie.
9.    Informacja o działalności kół łowieckich na terenie Gminy Wodynie.
10.    Zapytania i wnioski radnych.
11.    Podjęcie uchwał w sprawach:
  1)    Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028,
  2)    Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
  3)    Funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016,
  4)    Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności         zwierząt na terenie Gminy Wodynie w 2015 roku”,
  5)    Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wodynie na rzecz spółek wodnych, trybu         postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania,
  6)    Ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie         Wodynie na rok 2015,
  7)    zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wodynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia         inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.
12.    Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
13.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
14.    Zamknięcie obrad sesji.
                                                                Przewodniczący Rady Gminy
                                                                    Mirosław Michalczyk

 
mar 05 2015
Uroczyste otwarcie Wodyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
05.03.2015.

Uroczysta inauguracja Wodyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Wodyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych!

11 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbyło się spotkanie, które zainaugurowało funkcjonowanie Wodyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Wodyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, inicjatyw, mających na celu wzmocnienie współpracy wodyńskiego samorządu z lokalnym biznesem i III sektorem. W spotkaniu udział wzięli, oprócz zaproszonych gości, przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji społecznych, gminnego samorządu oraz mediów.

PROGRAM SPOTKANIA:

13:00 – 13:05 Otwarcie spotkania – przywitanie gości, przedstawienie programu i założeń spotkania
– Wojciech Klepacki – Wójt Gminy Wodynie

13.05 – 13.15 Wystąpienia zaproszonych gości

13.15 – 13.30 „Organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy – kluczowi partnerzy samorządu województwa”

– Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego

13.30 – 13.45 „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – skuteczna pomoc w doskonaleniu kadr”

– Paweł Trojanowski – Kierownik Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Siedlcach

13.45 – 13.55 „Założenia Wodyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Wodyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”

– Hubert Pasiak – Zastępca Wójta Gminy Wodynie

13.55 – 14.00 Uroczyste otwarcie Wodyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Wodyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

– Wojciech Klepacki - Wójt Gminy Wodynie
– Mirosław Michalczyk – Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

– zaproszeni goście

14.00 – 14.30 Konferencja prasowa/konsultacje indywidualne

 

 

Więcej informacji nt. funkcjonowania Wodyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Wodyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, w tym nt. skorzystania z usług Centrów można uzyskać, kontaktując się z Zastępcą Wójta Gminy Wodynie, Hubertem Pasiakiem (e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel.: 696565333/ 25 6312658 wew. 33).

 

Zmieniony ( 18.03.2015. )
 
 
 
MENU GMINY
Historia
Sołectwa
Jednostki Organizacyjne
Bezpieczna Gmina
Opieka medyczna
Instytucje
Turystyka
Stowarzyszenia
Zespoły Ludowe
Biuletyn Gminy
Mapy
Współpraca z NGO
SZUKAJ
Dzisiaj jest:
29 Marca 2015
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Cyryl, Czcirad,
Eustachy,
Eustachiusz, Ostap,
Wiktoryn
Do końca roku zostało 278 dni.

 Pszczółka

 
 
 
 

| Gmina Skórzec | Gmina Domanice | Gmina Stoczek Łukowski | Gmina Latowicz | Gmina Mrozy | Gmina Kotuń |