Strona główna
 
MENU URZĘDU
Strona główna
Rada Gminy
Urząd Gminy
Dokumenty Strategiczne
Ochrona środowiska
Program Integracji Społecznej
Galeria
Formularze
Napisz do Nas
Oferty pracy
Ważne linki

E - URZĄD
ESP
dziennik ustaw
 
INFOGRAFIKI
 
Transmisję zabezpiecza:
homeSSL
 
kwi 29 2016
Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS
29.04.2016.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników- ubezpieczonych w KRUS.

Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2001 a 2009 r.(7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku i zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału. W pierwszej kolejności na turnus kierowane są dzieci, które po raz pierwszy złożyły wniosek i posiadają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego.
Centra rehabilitacji rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

W 2016 roku na terenie PT KRUS w Siedlcach organizowane będą dwa turnusy:
1. Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 26.06 - 16.07.2016 r.
2. Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, w terminie od 11.08-31.08.2016r

Turnusy trwają 21 dni. Rodzice pokrywają opłaty za pobyt dziecka 200 zł oraz koszt podróży odpowiadający równowartości ceny biletów PKS tj.
- w przypadku turnusu do Horyńca odpłatność - 120 zł
- w przypadku turnusu do Świnoujścia odpłatność - 210 zł.

Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do 6 maja 2016 r.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 25-644-55-69 wew. 312 lub w najbliższej Placówce Terenowej KRUS a także na stronie www.krus.gov.pl

 

Zmieniony ( 04.05.2016. )
 
maj 02 2016
WITAJ MAJ, TRZECI MAJ...
02.05.2016.
 
kwi 25 2016
Wyniki otwartego konkursu ofert 2016
25.04.2016.

Wójt Gminy Wodynie informuje o wynikach otwartego konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w roku 2016.

Protokół z prac komisji

Wyniki

 
kwi 21 2016
Powołanie komisji konkursowej
21.04.2016.

Wójt Gminy Wodynie informuje o powołaniu komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w roku 2016.

Zobacz zarządzenie

 
kwi 20 2016
Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Wodynie
20.04.2016.

Zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2016r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu nr XVI/2016 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4.    Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Skórcu Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach za 2015 rok.
6.    Zapytania i wnioski radnych.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2016-2028,
2)    zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
3)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na cele rolne.
4)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na cele rolne. 
8.    Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
9.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
10.    Zamknięcie obrad sesji.
   
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk          

 
kwi 14 2016
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
14.04.2016.

Wójt Gminy Wodynie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w roku 2016.
Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie do 20 kwietnia 2016 r. do godz. 15.30.

Formularz

 
kwi 14 2016
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
14.04.2016.

Zobacz treść Obwieszczenia

 
kwi 01 2016
Przypomnienie: punkt bezpłatnych porad prawnych
01.04.2016.

Z początkiem 2016 r. uruchomiony został system darmowej pomocy prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych na terenie całego kraju powstały punkty porad prawnych, w których profesjonaliści świadczą pomoc prawną. Jeden z takich punktów funkcjonuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Harmonogram funkcjonowania punktu pomocy prawnej w Wodyniach
/Gminny Ośrodek kultury w Wodyniach/:
Poniedziałek: od godz. 8.00 do 12.00 (radca prawny)
Wtorek: od godz. 8.00 do 12.00 (adwokat)
Środa: od godz. 12.00 do 16.00 (radca prawny)
Czwartek: od godz. 12.00 do 16.00 (adwokat)
Piątek: od godz. 14.00 do 18.00 (radca prawny)
(harmonogram funkcjonowania punktów pomocy prawnej może ulegać zmianom).

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dot. systemu darmowej pomocy prawnej.
Prezentacja-nieodplatna-pomoc-oraz-edukacja-prawna.pptx

Więcej informacji nt. nieodpłatnych porad prawnych w powiecie siedleckim:
http://www.powiatsiedlecki.pl/2015/12/28/informacja-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej/

 
 
 
MENU GMINY
Historia
Sołectwa
Jednostki Organizacyjne
Bezpieczna Gmina
Opieka medyczna
Instytucje
Turystyka
Stowarzyszenia
Zespoły Ludowe
Biuletyn Gminy
Mapy
Współpraca z NGO
SZUKAJ

Dzisiaj jest:
5 Maja 2016
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Irena, Ita, Pius,
Teodor, Waldemar,
Zdzibor
Do końca roku zostało 241 dni.

 Pszczółka

 
 
 
 

| Gmina Skórzec | Gmina Domanice | Gmina Stoczek Łukowski | Gmina Latowicz | Gmina Mrozy | Gmina Kotuń |