Strona główna
 
MENU URZĘDU
Strona główna
Rada Gminy
Urząd Gminy
Dokumenty Strategiczne
Ochrona środowiska
Program Integracji Społecznej
Galeria
Formularze
Napisz do Nas
Oferty pracy
Ważne linki

E - URZĄD
ESP
dziennik ustaw
 
INFOGRAFIKI
 
Transmisję zabezpiecza:
homeSSL
 
sie 24 2016
Stypendia szkolne na rok szkolny 2016 / 2017
24.08.2016.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Wodynie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto  na osobę w rodzinie ucznia (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

Czytaj całość…
 
sie 24 2016
Przegląd Wodyński - nr 5
24.08.2016.

Przedstawiamy Państwu V nr Przeglądu Wodyńskiego.

Życzymy miłej lektury!

Zobacz wydanie

 
sie 19 2016
Zawiadomienie o XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wodynie
19.08.2016.

Zawiadamiam, że w dniu 26 sierpnia 2016r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu nr XX/2016 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4.    Zapytania i wnioski radnych.
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2016-2028,
2)    zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
3)    wyznaczenia radnego do pracy w komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium i nagród w ramach realizacji lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Wodynie,
4)    przejęcia od Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 35+940 do km 36+040 w miejscowości Seroczyn,
5)    wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wodynie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkoła Równych Szans – VI edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
6)    wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wodynie do projektu „Ekologiczne Mazowsze – budowa instalacji OZE”,
7)    wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wodynie do projektu „Ekologiczne Gminy Mazowsza – energia słoneczna przyjazna dla człowieka”.
6.    Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
7.    Informacja dotycząca przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017.
8.    Zamknięcie obrad sesji.


    Przewodniczący Rady Gminy
         Mirosław Michalczyk          

 

 
sie 19 2016
ZEBRANIE WIEJSKIE w Rudzie Wolińskiej
19.08.2016.

24 sierpnia (środa) o godz. 19.30 w szkole w Rudzie Wolińskiej odbędzie się zebranie wiejskie na temat przeznaczenia środków z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 rok.

Pani Sołtys gorąco zaprasza wszystkich mieszkańców.

Zmieniony ( 19.08.2016. )
 
sie 12 2016
Małe granty
12.08.2016.

Przypominamy, że zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mogą mieć zlecone zadanie publiczne. W tym celu należy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, zgodnie z załącznikiem.

Trzeba jednak pamiętać:
- działanie nie może przekroczyć 90 dni,
- dofinansowanie może wynieść do 10000 zł, a w ciągu roku można pozyskać z naszego urzędu 20000 zł.
Dodatkowo urząd informuje, że w tym roku maksymalna kwota, kóra może być przeznaczona w tym trybie wynosi: 6600 (20% śrdoków przeznaczonych dla NGO).

Po otrzymaniu oferty, urząd zamieszcza ją w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie urzędu i na tablicy ogłoszeń. Każdy może zgłosić do niej swoje uwagi. Po ich rozpatrzeniu wójt podejmuje decyzję o dofinansowaniu lub nie.

Od 10 maja 2016 roku jest znacznie bardziej uproszczony wzór oferty i sprawozdania. Można również wykazać wkład własny.

Zachęcamy Państwa do składania ofert w tym trybie. Jednakże, by uniknąć Państwa zaangażowania w dokumenty, które później zostaną rozpatrzone negatywnie bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt, celem uzyskania informacji czy Urząd Gminy dysponuje jeszcze środkami finansowymi.

OFERTA - wzór

SPRAWOZDANIE - wzór

 

Zmieniony ( 12.08.2016. )
 
sie 09 2016
Informacja KRUS dla rolników
09.08.2016.

Zobacz:
Informacja KRUS dla rolników, którzy w lipcu nie otrzymali przekazów.

 

 
sie 04 2016
Fundusz sołecki na 2017 r - niezbędne dokumenty!
04.08.2016.


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi Funduszu Sołeckiego na rok 2017.

Zmieniony ( 05.08.2016. )
Czytaj całość…
 
sie 05 2016
Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na rok 2017
05.08.2016.


Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji na terenie Gminy Wodynie.

 

 

Zmieniony ( 05.08.2016. )
Czytaj całość…
 
 
 
MENU GMINY
Historia
Sołectwa
Jednostki Organizacyjne
Bezpieczna Gmina
Opieka medyczna
Instytucje
Turystyka
Stowarzyszenia
Zespoły Ludowe
Biuletyn Gminy
Mapy
Współpraca z NGO
SZUKAJ

Dzisiaj jest:
26 Sierpnia 2016
Piątek
Imieniny obchodzą:
Dobroniega, Joanna,
Konstanty, Maksym,
Maria, Wiktorian,
Zefir, Zefiryn,
Zefiryna
Do końca roku zostało 128 dni.

 Pszczółka

 
 
 
 

| Gmina Skórzec | Gmina Domanice | Gmina Stoczek Łukowski | Gmina Latowicz | Gmina Mrozy | Gmina Kotuń |