Kategorie

Progi zwalniające w Budach

W miejscowości Budy zamontowano wyspowe progi zwalniające, które mają za zadanie rozwiązać problem kierowców poruszających się przez miejscowość z nadmierną prędkością. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Budy, na wniosek mieszkańców tej miejscowości. Obecnie z uwagi…

Remont strażnicy w Oleśnicy

Zakończył się remont elewacji budynku użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Oleśnicy. Zniszczoną już białą elewację strażnicy zastąpiła nowoczesna szara z czerwonym pasem współgrającym z wymienionymi w 2019 roku drzwiami do wozowni. Wykonany remont elewacji jest zwieńczeniem trwających od ponad…

Nowa sala ślubów w Urzędzie Gminy Wodynie

W budynku Urzędu Gminy Wodynie wykonano kapitalny remont sali, w której zawierane są małżeństwa cywilne.Wystrój tych pomieszczeń nie był zmieniany od wielu lat, dlatego zdecydowaliśmy się na generalny remont. Remont przeprowadziliśmy według własnego pomysłu, a wykonanie prac oraz mebli zleciliśmy…

Nowa nawierzchnia drogi gminnej na terenie miejscowości Oleśnica

Kolejna inwestycja drogowa w Gminie Wodynie została ukończona. Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę drogi gminnej nr 361233W miejscowości Oleśnica poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, która zastąpiła betonową, na odcinku 1 km. Dodatkowo wykonano pobocza i oznakowano drogę. Wszystkie prace zostały przeprowadzone zgodnie…

Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 roku

Wójt Gminy Wodynie informuje, że dnia 12 maja 2020 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 roku w następujących obszarach: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;…

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnicy

Na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnicy trafił średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Premium 260 Camiva. Samochód usprawni pracę strażaków oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wodynie. Sprzęt zakupiono przy udziale środków budżetu Gminy – 80 tys. zł,…

Sprawozdanie z Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).