Kategorie

Remont świetlicy wiejskiej w Wodyniach

Zakończył się remont świetlicy wiejskiej w Wodyniach. Siłownia, korytarz oraz łazienka mają teraz nowy wygląd. Wykonawcą zadania była Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach. O realizacji inwestycji zdecydowali mieszkańcy, w ramach środków funduszu sołeckiego.

Utworzenie Klubu Seniora w Seroczynie

Klub Seniora, to miejsce spotkań dla osób starszych. Ideą klubu jest wspieranie aktywności seniorów, integrowanie, zapewnianie im dobrego towarzystwa w pobliżu miejsca zamieszkania oraz rozwój życia kulturalnego i rekreacyjnego. W Gminie Wodynie taki klub został utworzony w świetlicy wiejskiej w…

„Witacze” w Gminie Wodynie

Osoby przejeżdżające przez gminę Wodynie drogami wojewódzkimi nr 802 i 803 mogą podziwiać piękne witacze, promujące naszą gminę, jako Krainę „Nocy i Dni”. Mamy nadzieję, że witacze przypadną do gustu kierowcom oraz Mieszkańcom i Gościom naszej gminy. Tablice zostały wykonane…