Kategorie

Progi zwalniające w Budach

W miejscowości Budy zamontowano wyspowe progi zwalniające, które mają za zadanie rozwiązać problem kierowców poruszających się przez miejscowość z nadmierną prędkością. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Budy, na wniosek mieszkańców tej miejscowości. Obecnie z uwagi…

Remont strażnicy w Oleśnicy

Zakończył się remont elewacji budynku użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Oleśnicy. Zniszczoną już białą elewację strażnicy zastąpiła nowoczesna szara z czerwonym pasem współgrającym z wymienionymi w 2019 roku drzwiami do wozowni. Wykonany remont elewacji jest zwieńczeniem trwających od ponad…

Nowa sala ślubów w Urzędzie Gminy Wodynie

W budynku Urzędu Gminy Wodynie wykonano kapitalny remont sali, w której zawierane są małżeństwa cywilne.Wystrój tych pomieszczeń nie był zmieniany od wielu lat, dlatego zdecydowaliśmy się na generalny remont. Remont przeprowadziliśmy według własnego pomysłu, a wykonanie prac oraz mebli zleciliśmy…

Nowa nawierzchnia drogi gminnej na terenie miejscowości Oleśnica

Kolejna inwestycja drogowa w Gminie Wodynie została ukończona. Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę drogi gminnej nr 361233W miejscowości Oleśnica poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, która zastąpiła betonową, na odcinku 1 km. Dodatkowo wykonano pobocza i oznakowano drogę. Wszystkie prace zostały przeprowadzone zgodnie…

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnicy

Na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnicy trafił średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Premium 260 Camiva. Samochód usprawni pracę strażaków oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wodynie. Sprzęt zakupiono przy udziale środków budżetu Gminy – 80 tys. zł,…
Budynek świetlicy w Kołodziążu

Adaptacja budynku OSP w m. Kołodziąż na świetlicę wiejską

W roku 2019 Gmina Wodynie zaadaptowała stary budynek OSP w miejscowości Kołodziąż na świetlicę wiejską. Budynek został poddany generalnemu remontowi, dzięki czemu  wyremontowana świetlica stała się prawdziwą wizytówką miejscowości. Obecnie jest ona nie tylko miejscem spotkań, ale przestrzenią w której…

Powstała Otwarta Strefa Aktywności w Seroczynie

Zakończył się montaż urządzeń i można już korzystać z siłowni plenerowej zlokalizowanej w Seroczynie! Zadanie obejmowało budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej składającej się z sześciu urządzeń do ćwiczeń. Na placu ustawiono również stół do gry w tenisa oraz piłkarzyki. Dla odwiedzających przewidziane…

Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka, gm. Wodynie

Przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie zadania trwało prawie 3 lata. Dzięki inwestycji wybudowano ponad 11 km sieci kanalizacyjnej oraz 328 m sieci wodociągowej. Na zadanie udało się pozyskać kwotę 1 719 522 zł w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na…