Kategorie

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnicy

Na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnicy trafił średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Premium 260 Camiva. Samochód usprawni pracę strażaków oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wodynie. Sprzęt zakupiono przy udziale środków budżetu Gminy – 80 tys. zł,…
Budynek świetlicy w Kołodziążu

Adaptacja budynku OSP w m. Kołodziąż na świetlicę wiejską

W roku 2019 Gmina Wodynie zaadaptowała stary budynek OSP w miejscowości Kołodziąż na świetlicę wiejską. Budynek został poddany generalnemu remontowi, dzięki czemu  wyremontowana świetlica stała się prawdziwą wizytówką miejscowości. Obecnie jest ona nie tylko miejscem spotkań, ale przestrzenią w której…

Powstała Otwarta Strefa Aktywności w Seroczynie

Zakończył się montaż urządzeń i można już korzystać z siłowni plenerowej zlokalizowanej w Seroczynie! Zadanie obejmowało budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej składającej się z sześciu urządzeń do ćwiczeń. Na placu ustawiono również stół do gry w tenisa oraz piłkarzyki. Dla odwiedzających przewidziane…

Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka, gm. Wodynie

Przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie zadania trwało prawie 3 lata. Dzięki inwestycji wybudowano ponad 11 km sieci kanalizacyjnej oraz 328 m sieci wodociągowej. Na zadanie udało się pozyskać kwotę 1 719 522 zł w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na…

Remont świetlicy wiejskiej w Wodyniach

Zakończył się remont świetlicy wiejskiej w Wodyniach. Siłownia, korytarz oraz łazienka mają teraz nowy wygląd. Wykonawcą zadania była Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach. O realizacji inwestycji zdecydowali mieszkańcy, w ramach środków funduszu sołeckiego.

Utworzenie Klubu Seniora w Seroczynie

Klub Seniora, to miejsce spotkań dla osób starszych. Ideą klubu jest wspieranie aktywności seniorów, integrowanie, zapewnianie im dobrego towarzystwa w pobliżu miejsca zamieszkania oraz rozwój życia kulturalnego i rekreacyjnego. W Gminie Wodynie taki klub został utworzony w świetlicy wiejskiej w…

“Witacze” w Gminie Wodynie

Osoby przejeżdżające przez gminę Wodynie drogami wojewódzkimi nr 802 i 803 mogą podziwiać piękne witacze, promujące naszą gminę, jako Krainę “Nocy i Dni”. Mamy nadzieję, że witacze przypadną do gustu kierowcom oraz Mieszkańcom i Gościom naszej gminy. Tablice zostały wykonane…